"תכניתה של הישיבה היא נצחית, ובפרט דיוק הכי גדול בשמירת זמני סדרי הישיבה, שידוע שהם בבחינת 'הגבלה עצמית' מכבוד קדושת רבותינו נשיאנו מייסדי הישיבה, על דרך המדידה של תורה ומצוות שעצמותו ומהותו יתברך צמצם את עצמו"
(משיחת אחרון של פסח תשל"ו)

סדר יום

ימים א' - ה'

8:00

7:30

סדר 'השכם'

רשות

8:00

7:00

השכמה, הליכה למקווה, טעימת מזונות

9:30

8:00

חסידות בוקר

10:00

9:30

הכנה לתפילה (הליכה למקווה למי שלא הספיק לפני הסדר)

11:00

10:00

תפילת שחרית

11:45

11:00

ארוחת בוקר

11:30

11:45

חת"ת יומי

רשות

14:15

11:45

גמרא לעיונא

15:00

14:20

שיעור דבר מלכות

15:00

15:15

תפילת מנחה

16:00

15:30

ארוחת צהריים ומנוחה

16:30

16:00

רמב"ם יומי

רשות

17:30

16:30

הלכה

18:30

17:30

גמרא ל'גרסא'

18:45

18:30

בחורף: תפילת ערבית, (בקיץ: סדר גאולה ומשיח – רשות) 

19:30

18:45

ארוחת ערב

21:00

19:30

חסידות ערב

21:15

21:05

תפילת ערבית בקיץ

22:00

21:00

א',ג',ד': לקוטי שיחות, ב': התוועדות, ה': תוכנית מיוחדת ל'ליל שישי'

רשות

יום ו'

9:30

8:30

סדר חסידות

11:00

10:00

תפילת שחרית

11:45

11:00

ארוחת בוקר

מבצע תפילין

ליל שבת קודש

זמן הדלקת נרות

תפילת מנחה

בין מנחה לקבלת שבת

סדר חסידות וסדר ניגונים

שעה ורבע אחרי הדלקת נרות

קבלת שבת וערבית

אחרי התפילה

סעודת ליל שבת

שבת קודש

9:30

8:00

חסידות בוקר (בשבת מברכים אמירת תהילים מהשעה 8:30)

10:00

תפילת שחרית (בשבת מברכים בשעה 10:30)

12:30

סעודת שבת והתוועדות

קיץ: שעה לפני מנחה
חורף: שעה אחרי צאת שבת

סדר נגלה

זמן הדלקת נרות

תפילת מנחה

אחרי תפילת מנחה

סדר ניגונים וחזרת מאמר חסידות

זמן צאת השבת

תפילת ערבית ואחריה 'לראות את מלכינו' – וידאו של הרבי

שעה לאחר צאת השבת

מלווה מלכה