לוח שיעורים

חומר
מלמד
רמה
יום
שעה
חסידות – המשך תרנ"ט
הרב ישעיהו גולדברג
למתקדמים
ימים א'-ה'
8:00-8:45
חסידות – תניא
ר' דובי קאליש
למתחילים
ימים א'-ה'
8:00-9:30
גמרא לעיון – מסכת חולין
הרב ישעיהו גולדברג
למתחילים
ימים א'-ה'
12:00-13:00
גמרא לעיון – מסכת חולין
הרב אפרים מרזל
למתקדמים
ימים ב' ו-ה'
13:00-14:00
דבר מלכות
הרב יוסי גינזבורג
כללי
ימים א'-ה'
14:20-15:00
הלכות שבת
הרב עומר הלוי
למתחילים
ימים ב', ג' ו-ה'
16:30-17:30
הלכות שבת
הרב שמעון גדסי
כללי
ימים ב' ו-ה'
16:30-17:30
חסידות – תניא
הרב ישעיהו גולדברג
כללי
ימים ב' ו-ד'
20:15-21:00
חסידות
הרב ישעיהו גולדברג
למתחילים
ימים ג', ד' ו-ה'
20:15-21:00
חסידות
הרב אפרים מרזל
למתקדמים
ימים ג', ד' ו-ה'
19:30-20:15